Текст документа:

Про стан виконавської дисципліни, організації виконання завдань, визначених розпорядчими документами, та заходи щодо її посилення 


Кремінська РДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 28 лютого 2017 року № 235


Про стан виконавської дисципліни, організації виконання завдань, визначених розпорядчими документами, та заходи щодо її посилення 


 

         З метою підвищення рівня виконавської дисципліни, посилення персональної відповідальності виконавців за своєчасне та якісне виконання вимог законів України, актів і доручень Президента України, документів Кабінету міністрів України, розпоряджень та доручень голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації, керуючись ст. ст. 2, 6, 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

 

  1. Звіт про стан виконавської дисципліни та організації виконання завдань, визначених указами, розпорядженнями і дорученнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України, розпорядчими документами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями і дорученнями голови облдержадміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації, райдержадміністрації та заходи щодо її посилення взяти до відома (додається).

 

  1. Визнати виконавську дисципліну у структурних підрозділах райдержадміністрації щодо практичної реалізації вимог нормативно-правових актів і доручень органів влади вищого рівня, розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації , такою, що потребує подальшого вдосконалення.

 

  1. Першому заступнику голови райдержадміністрації, керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації:

 

1) забезпечити неухильне дотримання вимог Регламенту райдержадміністрації та Інструкції з діловодства, підвищити  вимогливість і рівень персональної відповідальності посадових осіб за якість і своєчасність реалізації поставлених у розпорядчих документах завдань;

 

2) зосередити зусилля на практичній реалізації вимог чинного законодавства, розпорядчих документів органів влади вищого рівня, доручень голови райдержадміністрації;

 

3) проаналізувати стан виконавської дисципліни у своїх підрозділах, установити і усунути причини, що стримують реалізацію завдань, зазначених в розпорядчих документах, дати принципову оцінку фактам бездіяльності посадових осіб, визначити конкретні дієві заходи щодо посилення виконавської дисципліни.

 

4. Головному спеціалісту загального відділу з контролю:

 

1) посилити вимоги до виконання законів України, правових актів президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядчих документів обласної ради та обласної державної адміністрації, районної ради, доручень та розпоряджень голови райдержадміністрації, з урахуванням необхідності планування, визначення критеріїв оцінки ефективності досягнутих результатів на кожному етапі їх реалізації;

 

2) на основі аналізу стану виконання розпорядчих документів органів влади вищого рівня та власних контрольних документів визначати рівень забезпечення виконавської дисципліни кожним відповідальним керівником, результати обговорювати на апаратних нарадах та вживати практичних дієвих заходів щодо унеможливлення невиконання, несвоєчасного або неякісного виконання встановлених цими документами завдань;

 

3) пропонувати для заслуховування на апаратних нарадах звіти керівників управлінь та відділів райдержадміністрації, територіальних виконавчих органів державної влади та інших служб, діяльність яких координується райдержадміністрацією, про стан виконання документів з основних питань соціально-економічного розвитку та забезпечення стабільної суспільно-політичної ситуації;

 

4) забезпечити плановий та зкоординований характер проведення перевірок стану виконавської дисципліни та роботи з контрольними документами у структурних підрозділах  райдержадміністрації.

 

5) вносити конкретні пропозиції з усунення виявлених недоліків та притягнення до відповідальності винних осіб.

 

6. Рекомендувати міському, селищному, сільським головам  вживати заходи щодо посилення виконавської дисципліни та удосконалення системи роботи з розпорядчими документами.

 

7. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

Голова районної державної адміністрації                          Н.В. Чехута

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до розпорядження голови райдержадміністрації

«28» _лютого_ 2017 р.

№ __235__

 

 

Інформація

про стан виконавської дисципліни та організації виконання завдань, визначених Указами, розпорядженнями і дорученнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем,єр-Міністра України,  розпорядчими документами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями і дорученнями голови облдержадміністрації, голови райдержадміністрації та заходи щодо її посилення

 

 

Районна державна адміністрація відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» забезпечує виконання законодавчих актів органів влади вищого рівня та власних розпорядчих документів.

Проведений аналіз стану виконання законів України, актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень, доручень голів обласної та районної державних адміністрацій та стану роботи з реагування на звернення депутатів рад різних рівнів дає можливість визначити показники виконавської дисципліни.

За 2016 рік до райдержадміністрації на виконання надійшло 4105 документів, що на 1012 документів більше, ніж у 2015 році. З них на контроль поставлено 322, у минулому році – 277, виконано з урахуванням документів попередніх років 482, у стадії виконання (строк виконання не підійшов) - 117 документів, виконано з порушенням терміну виконання 4 документа, що складає 0,1% .

Протягом 2016 року головою райдержадміністрації надано 107 протокольних доручень, виконано 101, 6 доручень знаходиться на постійному контролі.

За 2016 рік головою райдержадміністрації прийнято 704 розпорядження. Поставлено на контроль – 77. Підготовлено протягом року 3 розпорядження на зняття з контролю 74 розпоряджень.

На виконанні та контролі в райдержадміністрації протягом 2016 року знаходилось 42 рішення районної ради, які виконувалися по плану роботи районної ради у визначений ним термін.

Наявність документів, виконаних з порушенням термінів розгляду, свідчить про те, що не вжито належних заходів із покращення виконавської дисципліни у відділі житлово-комунального господарства, будівництва, інфраструктури та НС, управлінні соціального захисту населення, в управлінні економічного розвитку і торгівлі.

Серед причин і факторів, що негативно впливають на якість і своєчасність виконання контрольних документів слід назвати:

суб’єктивні: неналежне виконання окремими виконавцями своїх функціональних обов»язків, формальне виконання регламентних вимог;

об’єктивні: - досить висока інтенсивність завдань з позначкою «невідкладно» і тих, що надходять для виконання протягом тижня, хоча мають більш тривалий час виконання;

            - є ряд випадків, коли надходять документи, термін виконання яких минув.

Потребує також покращення рівень дисципліни безпосередніх виконавців в Кремінській міській раді, якою у 2016 році несвоєчасно або не в повному обсязі виконано 3 протокольних доручення голови райдержадміністрації.

Головним спеціалістом загального відділу з контролю здійснюється щоденний оперативний моніторинг стану виконання контрольних документів підрозділами райдержадміністрації.

Щотижня структурним підрозділам надається попереджувальна інформація на поточні 10 днів щодо виконання контрольних документів.

Щомісяця готується аналіз стану виконання контрольних документів структурними підрозділами райдержадміністрації.

З метою покращення стану виконавської дисципліни систематично надається методична та практична допомога структурним підрозділам райдержадміністрації та міській, селищній та сільським радам.

 

Перший заступник голови райдержадміністрації                       Р.В. Мар’ясов