Текст документа:

Про виконання бюджету Кремінського району за  2016 рік 


Кремінська РДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 28 лютого 2017 року № 233


Про виконання бюджету Кремінського району за  2016 рік 


Заслухавши інформацію заступника начальника фінансового управління Кремінської районної державної адміністрації Вашечко Я.В. про виконання бюджету Кремінського району за 2016 рік, колегія райдержадміністрації відзначає, що організація виконання місцевих бюджетів району здійснювалась відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з урахуванням особливостей взаємовідносин між Державним  бюджетом України і місцевими бюджетами, положень, затверджених Законом України «Про Держаний бюджет на 2016 рік» та рішень місцевих рад про затвердження та уточнення показників місцевих бюджетів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 119 Конституції України, ч. 2 ст. 16, ч. 2 ст. 17 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

 

1. Визнати роботу фінансових органів району за 2016 рік щодо наповнення доходної частини місцевих бюджетів та стабілізації стану фінансування першочергових видатків, дотримання фінансово-бюджетної дисципліни задовільною, окрім роботи  виконавчого комітету Єпіфанівської сільської ради, яку визнати незадовільною.

 

2. Головним розпорядникам бюджетних коштів, рекомендувати керівникам бюджетних установ та міській, селищній, сільським радам забезпечити протягом 2017 року:

 

1) утримання чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого кошторисом;

 

2) проведення розрахунків у повному обсязі за електричну та теплову енергію, водопостачання та водовідведення, природний газ і послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах, встановлених відповідним розпорядником бюджетних коштів обгрунтованих лімітів споживання;

 

3) у разі виникнення простроченої заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат, енергоносіїв та комунальних послуг, здійснення конкретних заходів щодо погашення такої заборгованості, забезпечивши використання не менше як 90 відсотків наявних коштів загального фонду місцевих бюджетів;

 

4) взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, планами асигнувань загального фонду бюджету. Зобов’язання, взяті учасниками бюджетного процесу без відповідних бюджетних асигнувань, не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів;

 

5) здійснення оплати товарів, робіт і послуг після їх отримання. Запровадити обов’язкову перевірку якості та повноти наданих послуг, виконання робіт і посилення контролю за їх виконанням.

 

3. Рекомендувати міській, селищній, сільським радам забезпечити виконання доходної частини бюджету, або приводити її у відповідність до фактичних надходжень.

 

4. Запропонувати керівникам бюджетних установ та міській, селищній, сільським радам посилити контроль за кредиторською, дебіторською заборгованістю та провести інвентаризацію боргів минулих років.

 

5. Зобов’язати заступника начальника фінансового управління, розпорядників коштів районного бюджету та рекомендувати міському, селищному, сільським головам встановити особистий контроль за станом виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.

 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

 

Голова районної

державної адміністрації                                                                Н.В. Чехута