Текст документа:

Про затвердження Плану заходів щодо наповнення місцевих бюджетів, вишукання додаткових джерел надходжень до бюджету, дотримання жорсткого режиму економії  бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни


Кремінська РДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 24 лютого 2017 року № 220


Про затвердження Плану заходів щодо наповнення місцевих бюджетів, вишукання додаткових джерел надходжень до бюджету, дотримання жорсткого режиму економії  бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни


На виконання ст. 26 Бюджетного кодексу України, згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів», з метою ефективного та раціонального використання коштів місцевих бюджетів, запобігання виникненню ризиків розбалансування місцевих бюджетів, створення умов для своєчасної виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ та інших соціальних виплат, забезпечення наповнення місцевих бюджетів, зосередження бюджетних ресурсів на виконанні невідкладних і першочергових завдань,  керуючись ст. 119 Конституції України, ст. ст. 13, 16, 17, 35 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:   

 

1. Затвердити План заходів щодо наповнення місцевих бюджетів, вишукання додаткових джерел надходжень до бюджету, дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни, що додається.

 

2. Рекомендувати міському, селищному, сільським головам розробити і затвердити відповідні заходи, спрямовані на подолання бюджетної розбалансованості та забезпечення режиму жорсткої економії бюджетних коштів, економного і раціонального використання бюджетних коштів.

 

3. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації забезпечити виконання заходів відповідно до компетенції у встановлені терміни, розробити і затвердити заходи щодо економії бюджетних коштів для підвідомчих установ і організацій та щокварталу до 5 числа місяця, наступного за звітним, надавати фінансовому управлінню районної державної адміністрації інформацію про стан їх виконання.

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Мар'ясова Р.В.

 

Голова  районної державної адміністрації                                  Н.В. Чехута

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

від «24» лютого 2017 р. № 220

 

ПЛАН  ЗАХОДІВ

щодо наповнення місцевих бюджетів, вишукання додаткових джерел надходжень до бюджету, дотримання жорсткого режиму

економії бюджетних коштів

та посилення фінансово-бюджетної дисципліни

 

 

№ з/п

Найменування заходів

 

Термін виконання

Відповідальні виконавці

 

1. З метою наповнення місцевих бюджетів, вишукання додаткових джерел надходжень до бюджетів, у тому числі за рахунок детінізації економіки:

1.1.

Проводити постійний аналіз тенденцій щодо наповнення доходної частини місцевих бюджетів у розрізі платежів, вишукання додаткових джерел та резервів збільшення доходів місцевих бюджетів

щомісячно

Фінансове управління,  Кремінське відділення Рубіжанської ОДПІ (за згодою), міський, селищний, сільські  голови (за згодою)

1.2.

Вжити заходи щодо надходження доходів до місцевих бюджетів відповідно до показників, затверджених місцевими радами на 2017 рік, вишукання додаткових джерел надходжень до бюджетів (не менш як 2 відсотки доходів загального фонду), забезпечувати своєчасне коригування прогнозних надходжень у разі їх невідповідності реальним показникам економічного і соціального розвитку територій

постійно

Фінансове управління,  Кремінське відділення Рубіжанської ОДПІ (за згодою), міський, селищний, сільські  голови (за згодою)

1.3.

Проаналізувати рішення органів місцевого самоврядування в частині доцільності надання пільг зі сплати податків та зборів

квітень 2017 року

Фінансове управління,  міський, селищний, сільські  голови (за згодою)

1.4.

Активізувати роботу з детінізації економіки, звернувши особливу увагу на збільшення надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб та місцеві податки, роботу з платниками податків щодо викриття схем ухилення від сплати платежів до бюджету:

постійно

Управління економічного розвитку і торгівлі, Кремінське відділення Рубіжанської ОДПІ (за згодою), міський, селищний, сільські  голови (за згодою)

 

1.4.1.

вжити заходи щодо повної легалізації зайнятості в районі, виплати заробітної плати не нижче законодавчо встановленого рівня та скорочення заборгованості по заробітній платі, виведення підприємств району з «тіньового» сектору економіки, виявлення суб’єктів господарювання, які мінімізують податкові зобов’язання та ухиляються від сплати податків

постійно

Управління економіки, Кремінське відділення Рубіжанської ОДПІ (за згодою), міський, селищний, сільські  голови (за згодою)

 

1.4.2.

вжити заходи щодо попередження порушень законодавства при виплаті заробітної плати громадянам, у тому числі у “конвертах”, ведення “подвійної” бухгалтерії, використання праці найманих працівників без належного оформлення відповідно до вимог чинного законодавства по суб’єктах господарювання - юридичних і фізичних особах

постійно

Управління економічного розвитку і торгівлі, Кремінське відділення Рубіжанської ОДПІ (за згодою), міський, селищний, сільські  голови (за згодою)

 

1.4.3.

встановити постійний контроль за погашенням заборгованості із заробітної плати по економічно активних підприємствах району

постійно

Управління економічного розвитку і торгівлі

 

1.4.4.

опрацювати питання щодо припинення права користування земельними ділянками боржникам, які систематично не сплачують плату за землю

І півріччя 2017 року

Міський, селищний, сільські  голови (за згодою), Кремінське відділення Рубіжанської ОДПІ (за згодою)

 

1.4.5.

продовжити роботу з проведення інвентаризації діючих договорів оренди земельних ділянок несільсько-господарського призначення щодо відповідності ставок орендної плати вимогам Податкового кодексу України та розглянути питання щодо необхідності укладення додаткових угод при збільшенні розміру орендної плати за землю

постійно

Кремінське від-ділення Рубі-жанської ОДПІ (за згодою), міський, селищ-ний, сільські  голови (за згодою)

 

1.4.6.

забезпечити посилення контролю за використанням земель сільськогосподарського призначення з метою виявлення фактичних землекористувачів, збільшення кількості платників земельного податку та надходжень плати за землю до місцевих бюджетів

постійно

Управління агропромислового розвитку, міський, селищний, сільські  голови (за згодою)

1.5.

Вжити заходи щодо проведення грошової оцінки та інвентаризації земель

протягом 2017 року

Управління агропромислового розвитку,  міський, селищ-ний, сільські  голови (за згодою)

1.6.

Активізувати претензійно-позовну роботу з ліквідації заборгованості зі сплати податків і зборів

постійно

Кремінське від-ділення Рубі-жанської ОДПІ (за згодою), міський, селищ-ний, сільські  голови (за згодою)

1.7.

Активізувати діяльність міських та районних комісій з питань погашення заборгованості із заробітної плати, забезпечення податкових та інших бюджетних надходжень

постійно

Управління еко-номічного розвит-ку і торгівлі,

управління соціального захи-сту населення,

фінансове управління,  міський, селищний, сільські  голови (за згодою)

 

2. З метою здійснення видатків у межах наявного фінансового ресурсу, економного й раціонального використання бюджетних коштів:

2.1.

Забезпечити дотримання вимоги частини 4 статті 77 Бюджетного кодексу України щодо врахування під час затвердження відповідного бюджету у першочерговому порядку потреби в коштах для оплати праці працівників бюджетних установ згідно із встановленими законодавством умовами оплати праці та розміром мінімальної заробітної плати, а також для проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами

квітень 2017 року

Фінансове управління,  міський, селищний, сільські  голови (за згодою)

 

2.2.

Встановити жорсткий контроль за забезпеченням своєчасної виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери у строки, встановлені колективними договорами, та оплати за спожиті бюджетними установами енергоносії і комунальні послуги

постійно

Фінансове управління,  міський, селищний, сільські  голови (за згодою), головні розпорядники коштів районного бюджету

2.3

Здійснити у разі виникнення заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат і оплати енергоносіїв та комунальних послуг конкретні заходи щодо погашення такої заборгованості, забезпечивши використання не менш як 90 відсотків наявних коштів, насамперед, загального фонду місцевих бюджетів

постійно

Фінансове управління,  міський, селищний, сільські  голови (за згодою), головні розпорядники коштів районного бюджету

2.4.

Не допускати включення до кошторисів бюджетних установ асигнувань, не обумовлених характером діяльності установи, та передбачення в кошторисах сум, не підтверджених розрахунками та економічними обґрунтуваннями;

припинити придбання автотранспортних засобів (крім спеціалізованих автомобілів), мобільних телефонів, здійснення витрат на оплату послуг мобільного зв’язку

постійно

Фінансове управління,  міський, селищний, сільські  голови (за згодою), головні розпорядники коштів районного бюджету

2.5.

Здійснити аналіз затверджених місцевими  радами регіональних програм та за результатами аналізу ефективності їх виконання і повноти забезпечення бюджетними коштами, з метою концентрації ресурсів на пріоритетних напрямах інноваційного розвитку, підготувати у встановленому порядку пропозиції щодо:

скасування програм, бюджетне фінансування яких є недоцільним та не відноситься до власних повноважень відповідної місцевої ради;

призупинення реалізації тих програм, фінансування яких не є першочерговим в умовах фінансової кризи;

внесення змін до чинних програм в частині скорочення або виключення з них заходів, які не є обов’язковими або першочерговими, заміни бюджетних асигнувань фінансуванням з небюджетних джерел

І півріччя 2017 року

Управління економічного розвитку і торгівлі,  міський, селищний, сільські  голови (за згодою), головні розпорядники коштів районного бюджету

2.6.

Провести аналіз мережі та штатів, змін контингенту підвідомчих бюджетних установ, відповідності наявної мережі бюджетних установ вимогам чинного законодавства щодо забезпечення необхідного рівня надання соціально-культурних послуг за рахунок бюджету відповідного рівня, визначитися щодо доцільності подальшого функціонування малопотужних установ і закладів та у встановленому порядку підготувати  пропозиції щодо оптимізації мережі підвідомчих бюджетних установ і чисельності їх працівників

І півріччя 2017 року

Головні розпорядники коштів районного бюджету, фінансове управління,  міський, селищний, сільські  голови (за згодою)

2.7.

Упорядкувати структуру штатної чисельності працівників у межах затверджених асигнувань на оплату праці, не допускати збільшення такої чисельності, крім випадків, пов’язаних з відкриттям (розширенням) установ та збільшенням кількості одержувачів відповідних послуг для задоволення суспільних потреб, перерозподілу штатної чисельності в межах одного типу закладів та головного розпорядника бюджетних коштів, не допускаючи збільшення загальної чисельності

квітень 2017 року

Головні розпорядники коштів районного бюджету, міський, селищний, сільські  голови (за згодою)

2.8.

Утримувати чисельність працівників бюджетних установ та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види   заохочень чи винагород, матеріальну допомогу лише в межах фонду    заробітної плати, затвердженого для   бюджетних установ у кошторисах

постійно

Головні розпорядники коштів районного бюджету, міський, селищний, сільські  голови (за згодою)

2.9.

Здійснювати планування видатків, пов’язаних із стимулюванням працівників кожної бюджетної установи, лише за умови забезпечення у повному обсязі за рахунок бюджетних коштів обов’язкових виплат із заробітної плати працівникам, інших соціальних виплат, у тому числі стипендій, та видатків на проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії всіх бюджетних установ, що належать до сфери управління відповідного розпорядника бюджетних коштів

постійно

Головні розпорядники коштів районного бюджету, фінансове управління,  міський, селищний, сільські  голови (за згодою)

2.10.

Забезпечити неухильне дотримання норм Бюджетного кодексу України щодо проведення в першочерговому порядку розрахунків за захищеними статтями видатків загального фонду місцевих бюджетів

постійно

Фінансове управління райдержадміністрації,  міський, селищний, сільські  голови (за згодою)

2.11.

Переглянути перелік платних послуг, що надаються підвідомчими бюджетними установами, та вжити заходів щодо максимально можливого їх розширення, розглянути питання щодо фінансування окремих видатків установ за рахунок надходжень до спеціального фонду

І півріччя 2017 року

Головні розпорядники коштів районного бюджету, фінансове управління,  міський, селищний, сільські  голови (за згодою)

2.12.

Вжити заходи щодо забезпечення власних надходжень бюджетних установ до спеціального фонду на рівні, який не менше фактичних надходжень 2016 року, та забезпечити спрямування залишку доходів від надання платних послуг після відшкодування видатків, пов’язаних з їх наданням, на фінансування  заходів, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету

постійно

Головні розпорядники коштів районного бюджету, фінансове управління,  міський, селищний, сільські  голови (за згодою)

2.13.

Вживати заходи щодо активізації участі бюджетних установ у проектній діяльності, спрямованій на одержання інвестицій та грантів для розвитку бюджетних установ

постійно

Управління економічного розвитку і торгівлі,

головні розпорядники коштів районного бюджету, міський, селищний, сільські  голови (за згодою)

2.14.

Забезпечити укладення договорів за кожним видом енергоносіїв, що споживаються бюджетними установами, в межах установлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання з урахуванням необхідності дотримання жорсткої економії коштів

квітень 2017 року

Головні розпорядники коштів районного бюджету, фінансове управління,  міський, селищний, сільські  голови (за згодою)

2.15.

Встановити жорсткий контроль за  дотриманням бюджетними установами та закладами режиму економії споживання енергоносіїв і подальшим впровадженням енергозберігаючих заходів

постійно

Головні розпорядники коштів районного бюджету, фінансове управління,  міський, селищний, сільські  голови (за згодою)

2.16.

Встановити контроль за ефективним використанням приміщень, що перебувають на балансі бюджетних установ та організацій, передбачивши здачу в оренду вільних приміщень

постійно

Головні розпорядники коштів районного бюджету, міський, селищний, сільські  голови (за згодою)

 

 

 

 

Начальник відділу

з питань управління персоналом

апарату райдержадміністрації                                                 О.Л. Крутько