Текст документа:

Про затвердження оновленого складу робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення та внесення змін до положення


Кремінська РДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 23 лютого 2017 року № 216


Про затвердження оновленого складу робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення та внесення змін до положення


            З метою захисту прав громадян, пов’язаних з легалізацією трудових відносин між роботодавцями та найманими працівниками, забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати, забезпечення впровадження рішень Уряду, керуючись статтями 16,  39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

            1.         Затвердити оновлений склад робочої групи з питань легалізації виплат заробітної плати та зайнятості населення, що додається.

            2.         Внести зміни до положення про робочу групу з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, та викласти його в новій редакції, що додається.

            3.         Розпорядження голови райдержадміністрації від 17 жовтня 2016 року № 492 «Про затвердження оновленого складу робочої групи з питань легалізації виплат заробітної плати та зайнятості населення» вважати таким, що втратило чинність.

            4.         Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Мар’ясова Р.В.

 

Голова районної

державної адміністрації                                                                                         Н.В. Чехута

 

Затверджено

Розпорядження голови

райдержадміністрації

«_23_» _лютого_ 2017 року

№ _216_

СКЛАД

робочої групи з питань легалізації виплати

заробітної плати та зайнятості населення

 

Мар’ясов Р.В.              - перший заступник голови райдержадміністрації, голова робочої групи

Коротич Ю.В.             - начальник управління соціального захисту населення, заступник голови робочої групи

Осипенко Т.В.             - начальник відділу з питань праці управління соціального захисту населення, секретар робочої групи

Члени робочої групи:

Андрійчук В.В.           - головний лікар КУ «Кремінський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» (за згодою)

Боярська І.В.               - начальник відділу культури

Борщ Ю.С.                   - головний державний інспектор відділу державного  нагляду в сфері трудових відносин Головного управління Держпраці у Луганській області (за згодою)

Вашечко Я. В.             - заступник начальника фінансового управління

Демків Н.І.                  - в.о. заступника начальника Рубіжанської ОДПІ - начальника Кремінського відділення Рубіжанської ОДПІ Головного управління Міндоходів в Луганській області (за згодою)

Загоруй С.М.               - голова громадської ради Кремінської міської ради (за згодою)

Коткіна Т.В.                голова Кремінського районного комітету профспілки працівників державних установ (за згодою)

Кременчуцький А.М. – начальник відділу освіти

Кріулькін О.М.            - начальник відділу планування, прогнозу та аналізу соціально-економічного розвитку управління економічного розвитку і торгівлі

Кульбач Л.А.               головний лікар КУ «Кремінське районне територіальне медичне об’єднання» (за згодою)

Лимарь Л.В.                - начальник управління Пенсійного фонду України в Кремінському районі (за згодою)

 

Неклеса І.М.                - начальник управління статистики в Кремінському районі (за згодою)

Перепелиця Л.С.         - начальник Кремінського районного центру зайнятості (за згодою)

Прокопенко В.М.       - голова Кремінської районної ради (за згодою)

Пічугін А.В.                - т.в.о. начальника Кремінського ВП ГУНП в Луганській області (за згодою)

Улибіна Т.М.               - начальник управління економічного розвитку та торгівлі

 

Начальник відділу з питань

управління персоналом апарату

райдержадміністрації                                                                                 О.Л. Крутько

 

 

Затверджено

Розпорядження голови райдержадміністрації

від 19 липня 2009 р. № 524

(у редакції розпорядження голови райдержадміністрації від _23_лютого_2017 р. № _216_)

 

ПОЛОЖЕННЯ

про робочу групу з питань легалізації виплати

заробітної плати та зайнятості населення

 

            1. Робоча група з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення утворюється  з метою реалізації в повному обсязі повноважень, визначених чинним законодавством в частині забезпечення державних гарантій у сфері праці,  підвищення рівня соціальної захищеності найманих працівників та відповідальності роботодавців за використання їх праці,  проведення інформаційної,  консультативної роботи серед населення в частині роз’яснення положень трудового законодавства, проведення роз’яснювальної роботи серед роботодавців щодо дотримання ними вимог чинного законодавства в частині використання найманої робочої сили та трудових відносин, забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати (далі – Робоча група).

            2.  Робоча група є тимчасовим органом, утвореним районною державною адміністрацією для здійснення заходів щодо виведення заробітної плати та зайнятості населення з тіньового сектора економіки та їх легалізації,  оперативного обміну інформацією з питань запровадження мінімальної заробітної плати.

            3. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією України,  Законами України,  постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України,  іншими нормативно-правовими  актами законодавства України, а також цим Положенням.

            4. Основними завданнями Робочої групи є:

1) сприяння діяльності органів виконавчої влади щодо забезпечення легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення;

            2) забезпечення взаємодії правоохоронних та контролюючих органів з метою вжиття заходів впливу до керівників з числа фізичних осіб, які використовують найману працю з порушенням вимог чинного законодавства;

            3) проведення інформаційної роботи серед населення в частині роз’яснення положень трудового законодавства;

4) проведення роз’яснювальної роботи серед роботодавців щодо дотримання ними вимог чинного законодавства в частині використання найманої робочої сили та запобігання фактам неофіційних трудових відносин;

5) забезпечення державних гарантій у сфері праці,  підвищення рівня соціальної захищеності найманих працівників та відповідальності роботодавців за використання їх праці,  запобігання проявам тіньової зайнятості;

6) організація проведення з роботодавцями нарад, зустрічей,  круглих столів та інших організаційних заходів з цих питань;

            7) забезпечення впровадження рішень Уряду, спрямованих на підвищення рівня мінімальної заробітної плати.

5. Робоча група для виконання покладених на неї завдань:

            1) здійснює нагляд та контроль щодо дотримання законодавства про працю та зайнятість населення, спільно  з управління Держпраці;

            2) проводить аналіз діяльності суб’єктів господарювання, керівники яких, при повному навантаженні робочого дня/тижня/місяця виплачують працівникам заробітну плату нижче рівня мінімальної заробітної плати;

            3) проводить роботу зі збирання та моніторингу інформації щодо підвищення мінімальної заробітної плати і розміру оплати праці працівників бюджетної сфери в розрізі навчальних закладів, закладів охорони здоров’я, культури та соціального захисту населення;

            4) здійснює аналіз стану справ щодо запровадження мінімальної заробітної плати, недопущення вирівнювання заробітних плат некваліфікованих і високопрофесійних працівників, скорочення працівників та переведення їх на неповний робочий час;

            5) надає пропозиції управлінню Держпраці в області та органам місцевого самоврядування щодо здійснення перевірок за додержанням законодавства про оплату праці та зайнятості населення;

            6) здійснює оперативне реагування на звернення громадян та інформацію про факти виплати виплати заробітної плати у розмірі менше мінімального і переведення працівників на скорочену тривалість робочого часу;

            7) заслуховує інформацію про стан виконання доручень та заходи, які вживалися до порушників законодавства з питань оплати праці за результатами проведених перевірок.

6. Основними напрямами діяльності Робочої групи є:

1) проведення інформаційної роботи серед населення в частині роз'яснення положень трудового законодавства;

2) проведення роз'яснювальної роботи серед роботодавців щодо дотримання ними вимог чинного податкового та трудового законодавства в частині використання найманої робочої сили та запобігання фактам неофіційних трудових відносин;

3) здійснення в межах компетенції Робочої групи контролю за діяльністю підприємств, установ, організацій всіх форм власності та видів економічної діяльності, суб'єктів підприємницької діяльності, що зареєстровані та діють на території району;

4) забезпечення взаємодії з організаціями роботодавців та профспілок, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями щодо формування громадської думки населення в частині негативного ставлення до праці без офіційного оформлення трудових відносин;

5) заслуховування керівників підприємств, установ, організацій та суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог трудового законодавства;

7. Робоча група має право:

1) отримувати в установленому порядку від  органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) запрошувати на свої засідання представників органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ і організацій для і- розгляду питання щодо підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати;

3) аналізувати наявну інформацію, якою володіють органи Пенсійного фонду та Державної фіскальної служби, з метою встановлення обставин, які можуть свідчити про використання найманої праці без належного оформлення трудових відносин та/або виплати заробітної плати менше встановленого законодавством розміру;

4) заслуховувати представників районних робочих груп з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення щодо вжитих заходів;

5) подавати пропозиції  контролюючим органам щодо  здійснення перевірки на підприємствах, в установах, організаціях, фізичних осіб - підприємців та самозайнятих осіб в частині дотримання трудового законодавства;

6) розміщувати інформацію про діяльність Робочої групи в засобах масової інформації.

8. Робочу групу очолює заступник голови районної державної адміністрації.

9. Голова робочої групи:

1) скликає засідання робочої групи та головує на них;

2) здійснює керівництво діяльністю робочої групи, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань;

3) розподіляє обов’язки між членами робочої групи;

4) координує діяльність робочої групи з органами виконавчої влади, підприємствами, установами і організаціями;

5) підписує протоколи засідань та інші документи, підготовлені робочою групою за результатами її діяльності.

10. Формою роботи робочої групи є засідання, що проводяться за рішенням голови робочої групи, але не рідше ніж один раз на місяць. Члени робочої групи мають право ініціювати проведення позачергових засідань. Засідання робочої групи веде голова, а у разі його відсутності - заступник голови. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданні робочої групи забезпечує її секретар.

11. На засіданнях робоча група розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції. Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання робочої групи, який підписується головуючим на її засіданні та секретарем і надсилається у триденний строк усім членам робочої групи.

12. Організаційне, інформаційне, матеріально - технічне забезпечення роботи робочої групи здійснює управління соціального захисту населення райдержадміністрації.

 

 

Начальник відділу з питань

управління персоналом апарату

райдержадміністрації                                                                                 О.Л. Крутько