Текст документа:

Про здійснення попередньої оплати  товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти 


Кремінська РДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 03 лютого 2017 року № 142


Про здійснення попередньої оплати  товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти 


З метою підвищення відповідальності розпорядників бюджетних коштів за недопущення простроченої і необґрунтованої дебіторської заборгованості, керуючись ст. 119 Конституції України, ст. 6, ст. 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти»:

 

  1. Установити, що розпорядники коштів нижчого рівня за бюджетними асигнуваннями по  КТПКВКМБ 2020 «Багатопрофільна медична допомога населенню, що надається територіальними медичними об’єднаннями»,  КТПКВКМБ 2180 «Первинна медична допомога населенню», КТПКВКМБ 3104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю», КТПКВКМБ 3105 «Надання  реабілітаційних послуг інвалідам та  дітям– інвалідам» у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти можуть передбачати попередню оплату у разі закупівлі на строк не більше одного місяця:

послуг пошти та зв'язку;

санаторно-курортних послуг для окремих категорій осіб, які мають право на їх придбання відповідно до законодавства;

інших товарів вартістю не більш як 100 тис. гривень;

інших робіт і послуг, якщо розмір такої оплати не перевищує               30 відсотків їх вартості.

 

2.                 Установити, що розпорядники коштів нижчого рівня за бюджетними асигнуваннями по  КТПКВКМБ 2180 «Первинна медична допомога населенню)», КТПКВКМБ 3104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю»,

 КТПКВКМБ 3105 «Надання  реабілітаційних послуг інвалідам та  дітям– інвалідам» у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти можуть передбачати попередню оплату у  разі закупівлі на строк не більше трьох місяців:

робіт з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту та технічного переоснащення, придбання основних засобів. медичного обладнання та санітарних автотранспортних засобів для забезпечення закладів охорони здоров’я згідно з державними програмами і заходами програмного характеру.

 

  1. Відповідальність за відволікання бюджетних коштів у дебіторську заборгованість унаслідок несвоєчасного виконання оплачених бюджетних зобов’язань та виконання укладених договорів несуть розпорядники коштів у встановленому законодавством порядку.

 

  1.  Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

Голова  районної

державної адміністрації                                    .                 Н.В. Чехута