Текст документа:

Про стан військового обліку у 2016 році та завдання на 2017 рік


Кремінська РДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 20 січня 2017 року № 71


Про стан військового обліку у 2016 році та завдання на 2017 рік


          Відповідно до Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” Рубіжансько - Кремінським об'єднаним військовим комісаріатом у 2016 році проводилася перевірка ведення військового обліку підприємствами, установами та організаціями Кремінського району.

          За інформацією Рубіжансько-Кремінського об'єднаного міського військового комісаріату організація та ведення військового обліку на підприємствах, в установах і організаціях не завжди відповідає вимогам нормативних документів.

          З метою належної організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, керуючись п. 2 ст. 33 Закону України “Про військовий обов'язок і військову службу”, п. 9 ст. 13, п. 1 ст. 27 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, п. 53  Порядку організації та ведення військового обліку призовників та військовозобов'язаних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року № 921:

 

            1. Затвердити план звірки облікових даних військового комісаріату з обліково-військовими документами підприємств, установ і організацій всіх форм власності Кремінського району на 2017 рік (додаток 1).

            2. Затвердити план проведення перевірок стану персонального військового обліку і бронювання на підприємствах,  установах і організаціях всіх форм власності Кремінського району на 2017 рік (додаток 2).

            3. Затвердити план звірки облікових даних військового комісаріату з обліково-військовими документами виконавчих комітетів міської, селищної, сільських рад на 2017 рік (додаток 3).

            4. Затвердити план проведення перевірок стану персонально-первинного військового обліку виконавчих комітетів міської, селищної, сільських рад на 2017 рік (додаток 4).

            5. Затвердити план проведення занять з підвищення кваліфікації військово-облікових працівників підприємств, установ, організацій всіх форм власності та районної, міської, селищної, сільських рад на 2017 рік (додаток 5).

            6. Рекомендувати т.в.о. військового комісара Рубіжансько - Кремінського об'єднаного військового комісаріату:

            організувати ведення військового обліку, у тому числі взяття, зняття або виключення з обліку призовників і військовозобов'язаних відповідно до вимог чинного законодавства;

            здійснювати постійний контроль за станом військового обліку в державних органах, на підприємствах, в установах і організаціях відповідно до затверджених планів;

            організувати оповіщення призовників та військовозобов'язаних про їх виклик до військового комісаріату та здійснювати контроль за їх прибуттям;

            повідомляти до відділу Національної поліції про можливі факти вчинення кримінального правопорушення громадянами, які ухиляються від військового обліку.

            7. Рекомендувати міському, селищному та сільським головам:

            організувати ведення персонально-первинного обліку призовників та військовозобов'язаних, які проживають на території відповідних рад та забезпечити повноту і достовірність облікових даних;

            взяття на військовий облік або зняття з військового обліку громадян, які прибули чи вибули на нове місце проживання, тільки після їх взяття на військовий облік або зняття з військового обліку у військовому комісаріаті;

     проводити роботу з виявлення призовників і військовозобов’язаних, які проживають на території, що обслуговується виконавчими комітетами сільської, селищної чи міської ради, і не перебувають в них на військовому обліку, взяття таких призовників і військовозобов’язаних на персонально-первинний облік та направлення до військового комісаріату для взяття на військовий облік;

            здійснювати оповіщення на вимогу військового комісаріату призовників і військовозобов’язаних про їх виклик до військового комісаріату і забезпечувати їх своєчасне прибуття;

            здійснювати постійну взаємодію з військовим комісаріатом щодо строків та способів звіряння даних карток первинного обліку призовників і військовозобов’язаних з обліковими даними військового комісаріату, внесення відповідних змін до них;

            проводити інформування військового комісаріату про всіх громадян, посадових осіб підприємств, установ та організацій, власників будинків, які порушують правила військового обліку, для притягнення винних до відповідальності згідно із законом;

            8. Рекомендувати керівникам державних органів, підприємств, установ та організацій, навчальних закладів незалежно від форм власності:

            організувати ведення персонального обліку призовників і військовозобов'язаних та забезпечити повноту і достовірність облікових даних;

            забезпечити взаємодію з Рубіжансько-Кремінським об'єднаним міським військовим комісаріатом щодо звіряння облікових даних призовників та військовозобов'язаних;

            здійснювати своєчасне оформлення документів для бронювання військовозобов'язаних;

            здійснювати оповіщення на вимогу військового комісаріату призовників і військовозобов'язаних про їх виклик до військового комісаріату та забезпечувати їх своєчасне прибуття;

            забезпечити інформування  Рубіжансько-Кремінського об'єднаного міського військового комісаріату про громадян та посадових осіб, які порушують правила військового обліку.

          9. Рекомендувати Кремінському відділу поліції ГУНП в Луганській області:

            за зверненням органів місцевого самоврядування та військового комісаріату здійснювати розшук громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку;

            надавати інформацію військовому комісаріату про призовників і військовозобов’язаних, щодо яких повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

          10. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Мар’ясова Р.В. та т.в.о. військового комісара Рубіжансько-Кремінського об'єднаного міського військового комісаріату Суханова В.В.

 

 

Голова районної

державної адміністрації                                                                         Н.В. Чехута


Завантажити додаток 1. Плани звірок, перевірок, навчань Плани звірок, перевірок, навчань